Polityka prywatności
  1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie grupaki.pl.
  2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., z siedzibą w Puławach, przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000011737, Nip 716-000-18-22 (dalej jako: „Spółka”).
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, zapewnienia sprawnego jego funkcjonowania, oraz w innych celach wynikających z funkcjonalności strony.
  4. Informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika. Wyjątkiem jest prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacji celów określonych powyżej.
  6. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, zgodnie z polityką cookies.
  7. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.
  8. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.
  9. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem korzystając z informacji kontaktowych podanych w stopce strony. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego przy zbieraniu danych.